کارگاه چگونه رهبر یک گروه باشیم

کارگاه چگونه رهبر یک گروه باشیم

۱۹ تیر ۱۳۹۶
تهران - سهروردی جنوبی - ملایری پور غربی - شماره ۳۷ - ساختمان آریانا - طبقه سوم - کلاس شماره ۵
برگزار کننده
کارگاه چگونه رهبر یک گروه باشیم

بیست تا سی

کارگاه چگونه رهبر یک گروه باشیم وقتی هنوز جوانیم؟ (مهارت‌های رهبری برای جوانان) روز دوشنبه، ۱۹ تیر‌ماه ۱۳۹۶ در  تهران برگزار می‌شود.