کارگاه روشی برای طراحی زندگی آینده

کارگاه روشی برای طراحی زندگی آینده

۱۴ تیر ۱۳۹۶
تهران - سهروردی جنوبی - ملایری پور غربی - شماره ۳۷ - ساختمان آریانا - طبقه سوم - کلاس شماره ۵
برگزار کننده
کارگاه روشی برای طراحی زندگی آینده

بیست تا سی

کارگاه روشی برای طراحی زندگی آینده روز چهارشنبه، ۱۴ تیر‌ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می‌شود.