کارگاه تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده

کارگاه تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده

۱۲ تیر ۱۳۹۶
تهران - سهروردی جنوبی - ملایری پور غربی - شماره ۳۷ - ساختمان آریانا - طبقه سوم - کلاس شماره ۵
برگزار کننده
کارگاه تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده

بیست تا سی

کارگاه تغییر توسط ساخت عادت‌های سازنده (از طریق گفت‌وگو - تمرین و مشارکت گروهی) روز دوشنبه ۱۲ تیر‌ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می‌شود.