نشست تخصصی داده‌های گرافی

نشست تخصصی داده‌های گرافی

۱۰ تیر ۱۳۹۶
تهران - خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد - کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی

نشست تخصصی داده‌های گرافی (Graph Data) شنبه ۱۰ تیر‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در حسینیه ارشاد برگزار می‌شود.