فینتاک - نشست ماهانه استارت‌آپ‌های فینتک

فینتاک - نشست ماهانه استارت‌آپ‌های فینتک

۱۴ تیر ۱۳۹۶
تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - ساختمان انستیتو مهندسی نفت - طبقه ۵ – شتاب‌دهنده آواتک
برگزار کننده
فینتاک - نشست ماهانه استارت‌آپ‌های فینتک

فین‌تک

فینتاک - نشست ماهانه استارت‌آپ‌های فینتک روز چهارشنبه ۱۴ تیر‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در آواتک برگزار می‌شود.

 

استارت‌آپ‌های حوزه فناوری مالی دور هم جمع می‌شوند و پس از شبکه‌سازی و گفتگو ، میزبان یکی از مدیران اجرایی و شبکه بانکی کشور خواهند بود.