کارگاه کسب‌وکارهای عکاسانه

کارگاه کسب‌وکارهای عکاسانه

۱ تیر ۱۳۹۶
تهران - کریم خان - ابتدای ویلای شمالی - کوچه زبرجد - پلاک ۱۰

کارگاه کسب‌وکارهای عکاسانه روز پنج‌شنبه ۱ تیر‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در تهران برگزار می‌شود.

 

 

مباحثی که در این نشست پیرامون آن گفتگو خواهد شد :‌

  • محیط کسب‌وکار در ایران و جهان و هنر عکاسی در آن
  • کسب‌وکارها‌ی مرتبط با هنر/فن عکاسی
  • مسیرهای راه‌اندازی کسب‌وکار عکاسی (شامل تهیه طرح کسب‌وکار، یافتن فرصت کسب‌وکار، تامین و مدیریت مالی، و شناخت بازار)
  • توسعه کسب‌وکارهای موجود در عکاسی و گسترش دامنه کسب‌وکار
  • بازاریابی و فروش در کسب‌وکار عکاسی (بازاریابی کلاسیک و دیجیتال، برندسازی) (قیمت‌گذاری رقابتی در فروش، شناسایی شبکه فروش)
  • نوآوری در کسب‌وکار عکاسی در مقابل نوآوری در هنر عکاسی
  • پول در عکاسی کجاست؟
  • آینده کسب‌وکارها و کسب‌وکار عکاسی در ایران