همخوان دوم کرج

همخوان دوم کرج

۲۰ تیر ۱۳۹۶
برگزار کننده

همخوان کرج

همخوان دوم کرج «نقد و بررسی کتاب گوگل چگونه کار می‌کند» روز سه‌شنبه ۲۰ تیر‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مرکز توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپا کرج برگزار می‌شود.