کارگاه آشنایی با فرصت‌های کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا

کارگاه آشنایی با فرصت‌های کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا

۲۷ خرداد ۱۳۹۶
قم - خیابان انقلاب - کوی ۴۱ - مرکز رشد دانشگاه قم

کارگاه آشنایی با فرصت‌های کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا روز شنبه ۲۷ خرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مرکز رشد دانشگاه قم برگزار می‌شود.

 

آن‌چه در کارگاه مطرح خواهد شد:

اینترنت اشیا چیست؟

چشم‌انداز اینترنت اشیا

کاربردهای اینترنت اشیا در صنایع

معماری اینترنت اشیا

مدل‌های کسب درآمد اینترنت اشیا

ابزارها و پیش‌نیازها