همایش بزرگ کسب‌وکارهای نوپا

همایش بزرگ کسب‌وکارهای نوپا

۲۲ تیر ۱۳۹۶
تهران - دانشکده‌ی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر
برگزار کننده

مدرسه استانداردهای کسب‌وکارهای نوپا

همایش بزرگ کسب‌وکارهای نوپا در ایران روز پنج‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶ در دانشکده‌ی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر برگزار می‌شود.