کارگاه یک روزه کارآفرینی ناب

کارگاه یک روزه کارآفرینی ناب

۲۵ خرداد ۱۳۹۶
تهران - امیرآباد - کارگر شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - انیستیتو نفت - طبقه پنجم

کارگاه یک روزه کارآفرینی ناب روز پنج‌شنبه ۲۵ خرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در آواتک برگزار می‌شود.

کارگاه با معرفی متدولوژی آغاز شده و سپس روی معرفی محصول واقعی شما یعنی مدل کسب‌وکار کار میکنیم.

در پایان این کارگاه می‌آموزید که چگونه مدل کسب‌وکار اصلی خود را به شکلی موثر بدست آورده، پالایش کرده و به ذینفعان درونی و بیرونی ارائه نمایید.