نشست تخصصی داده‌های زمان واقعی

نشست تخصصی داده‌های زمان واقعی

۲۰ خرداد ۱۳۹۶
تهران خیابان دکتر شریعتی - موسسه حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی

نشست تخصصی داده‌های زمان واقعی (Realتاtime Data) با حضور آزمایشگاه رایانش ابری دانشگاه امیرکبیر روز شنبه ۲۰ خرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در برگزار می‌شود.