سومین رویداد هم‌آفرینی

سومین رویداد هم‌آفرینی

۱۴ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۶
شیراز - میدان ارم - دانشگاه شیراز
برگزار کننده
سومین رویداد هم‌آفرینی

همراه اول

سومین رویداد هم‌آفرینی با همکارى همراه اول و  دانشگاه شیراز با هدف جذب و حمایت از طرحهاى نوآورانه وکسب و کارهای نوپا در حوزه  اینترنت اشیاء ،  تحلیل داده ها ،  فین_تک و  گردشگری از روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ تا روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ در شیراز برگزار می گردد.

رویدادهای کار آفرینی همراه اول با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و کسب و کارهای نوپا برگزار می شود. در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی کشور و برطرف نمودن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی و نیز نیازهای همراه اول، بومی سازی های لازم صورت پذیرفته است.

این رویداد با نگاه حمایت همراه اول از کسب و کارهای نوپا و نوآور و همچنین ایجاد فضای کارآفرینی به نام رویدادهای "هم آفرینی" نامگذاری شده است.

هر یک از رویدادهای هم آفرینی با مشارکت یکی از دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر برگزار می شود. در نظر است از ظرفیت های این مراکز جهت حمایت از طرح ها و کسب و کارهای نوآورانه برتر هر رویداد استفاده شود.

ثبت نام و شرکت برای صاحبان طرح از سراسر کشور آزاد است.