سومین رویداد هم‌آفرینی

سومین رویداد هم‌آفرینی

۲۸ تیر ۱۳۹۶
شیراز - دانشگاه شیراز
برگزار کننده
سومین رویداد هم‌آفرینی

همراه اول

سومین رویداد هم‌آفرینی با همکارى همراه اول و  دانشگاه شیراز با هدف جذب و حمایت از طرحهاى نوآورانه وکسب‌وکارهای نوپا در حوزه  اینترنت اشیاء، تحلیل داده‌ها ، فین‌تک و گردشگری روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ در شیراز برگزار می‌گردد.

 

رویدادهای کارآفرینی همراه اول با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و کسب‌وکارهای نوپا برگزار می‌شود. در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی کشور و برطرف نمودن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی و نیز نیازهای همراه اول، بومی سازی‌های لازم صورت پذیرفته است.

این رویداد با نگاه حمایت همراه اول از کسب‌وکارهای نوپا و نوآور و همچنین ایجاد فضای کارآفرینی به نام رویدادهای "هم آفرینی" نامگذاری شده است.

هر یک از رویدادهای هم آفرینی با مشارکت یکی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر برگزار می‌شود. در نظر است از ظرفیت‌های این مراکز جهت حمایت از طرح‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه برتر هر رویداد استفاده شود.

ثبت‌نام و شرکت برای صاحبان طرح از سراسر کشور آزاد است.