fa-IR
رشدینو فصل دوم قسمت اول

رشدینو فصل دوم قسمت اول

۹ خرداد ۱۳۹۶
تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - ساختمان انستیتو مهندسی نفت - طبقه ۵ – شتاب‌دهنده آواتک
برگزار کننده
رشدینو فصل دوم قسمت اول

رشدینو

رشدینو فصل دوم قسمت اول رویداد رشد کسب‌وکارها(هک رشد) روز سه‌شنبه ۹ خرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۷ تا  ۱۹:۳۰ در شتاب‌دهنده آواتک برگزار می‌شود.