fa-IR
کارگاه‌ آموزشی فرآیند تجاری سازی

کارگاه‌ آموزشی فرآیند تجاری سازی

۷ خرداد ۱۳۹۶
ارومیه - دانشگاه ارومیه - سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم

کارگاه آموزشی فرآیند تجاری‌سازی روز یک‌شنبه ۷ خرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ در دانشکده علوم دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود.

سرفصل‌ها

ارزیابی ایده اولیه

تعیین بازار هدف

تهیه نمونه اولیه

انتخاب مدل کسب‌وکار