اولین رویداد ایده‌پردازی فکربکر

اولین رویداد ایده‌پردازی فکربکر

۱۰ تیر ۱۳۹۶
شیراز - میدان صنایع - بلوار دکتر حسابی - شهرک آرین - پارک علم و فناوری استان فارس
برگزار کننده

موسسه کارآفرینی فکربکر

اولین رویداد ایده‌پردازی فکربکر روز شنبه ۱۰ تیر‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ تا ۲۲ در  پارک علم و فناوری استان فارس برگزار می‌شود.

 

در رویداد فکربکر  در ابتدا با مراحل ایده‌پردازیِ مؤثر، آشنا می‌شود و سپس ۱۵ تکنیکی را که قبلا امتحانشان را برای ایده پردازی پس داده‌اند، می‌شنوید.