fa-IR
نشست تخصصی داده‌های جغرافیایی

نشست تخصصی داده‌های جغرافیایی

۶ خرداد ۱۳۹۶
تهران - خیابان دکتر شریعتی - موسسه حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی

نشست تخصصی داده‌های جغرافیایی (GeoتاData) عصرشنبه ۶ خرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ با حضور شرکت روان ارتباط در موسسه حسینیه ارشاد برگزار می‌شود.