ایده بازار شهری

ایده بازار شهری

۳۱ خرداد ۱۳۹۶
تهران - بزرگراه جلال آل احمد - ابتدای بزرگراه کردستان - ایوان شمس
برگزار کننده
ایده بازار شهری

شهرداری تهران

دومین ایده‌بازار شهری روز چهارشنبه ۳۱ خرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۸ تا ۱۹ در ایوان شمس برگزار می‌شود.