رشدینوی دوازدهم

رشدینوی دوازدهم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - ساختمان انستیتو مهندسی نفت - طبقه ۵ – شتاب‌دهنده آواتک
برگزار کننده
رشدینوی دوازدهم

رشدینو

رشدینوی دوازدهم تا رویداد رشد کسب‌وکارها(هک رشد) روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در شتاب‌دهنده آواتک برگزار می‌شود.