ایده‌تاب گلپایگان

ایده‌تاب گلپایگان

۱۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
اصفهان - گلپایگان - بلوار پاسداران - دانشگاه علمی کاربردی شهرستان گلپایگان
برگزار کننده

دانشگاه علمی کاربردی گلپایگان

ایده‌تاب گلپایگان روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۸ تا روز جمعه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ ساعت ۲۱ در برگزار می‌شود.

 

رویداد ایده تاب یک رویداد کارآفرینی هست که به تبدیل ایده های شرکت کنندگان به محصول مبتنی بر کارآفرینی کمک میکند و بستر لازم برای رویارویی آنها با سرمایه گزاران را مهیا می سازد.

محور های رویداد:

فناوری اطلاعات، کشاورزی، صنعت، فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی

اهداف برگزاری :

بستر سازی برای تاسیس مرکز رشد در شهرستان گلپایگان

ایجاد فرصت شکل گیری کسب و کارهای کارآفرینانه

ترویج فرهنگ خلاقیت، نواوری و کارآفرینی