fa-IR
سمینار راهکارهای کارآفرینی در هزاره سوم

سمینار راهکارهای کارآفرینی در هزاره سوم

۱۶ اسفند ۱۳۹۵
گرگان - آدرس دقیق به زودی اعلام می‌شود

سمینار راهکارهای کارآفرینی در هزاره سوم با عنوان دیجیتال میلیونر روز دوشنبه ۱۶ اسفند‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت  ۱۶ تا ۱۹ در گرگان برگزار می‌شود.