رشدینوی یازدهم

رشدینوی یازدهم

۳ اسفند ۱۳۹۵
تهران - خیابان کارگر شمالی - داخل دانشکده فنی دانشگاه تهران - ساختمان انستیتو نفت - طبقه ۵
برگزار کننده
رشدینوی یازدهم

رشدینو

رشدینوی یازدهم تا رویداد رشد کسب‌وکارها (هک رشد) روز سه‌شنبه ۳ اسفند‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ در آواتک برگزار می‌شود.