fa-IR
نخستین نشست بررسی فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه رابطه مغز و رایانه

نخستین نشست بررسی فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه رابطه مغز و رایانه

۱۸ بهمن ۱۳۹۵
تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - میدان شهید شهریاری - بلوار دانشجو، پژوهشکده علوم شناختی و مغز - دانشگاه شهید بهشتی

نخستین نشست بررسی فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه رابطه مغز و رایانه (BCI) روز دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ از  ساعت ۱۴ تا ۱۶ در برگزار می‌شود.