ایده‌بازار گردشگری

ایده‌بازار گردشگری

۲۸ بهمن ۱۳۹۵
بندرعباس - آدرس دقیق بعدا اعلام خواهد شد!

ایده‌بازار گردشگری روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در  برگزار می‌شود.

 

ایده‌بازار رویدادی بی‌سابقه در ایران است که با هدف افزایش توانایی و روحیۀ کارآفرینی و ایده‌پردازی دانشجویان و همچنین ارتباط مؤثر و شفاف بین دانشجویان و صاحبان صنعت و سرمایه مطرح شده است.

۱-  در مرحله‌ی اول  , ایده‌ها توسط شرکت‌کنندگان و از طریق فرم ثبت‌نام ارسال می‌شوند .

۲- ایده‌ها توسط کارشناسان ایده بازار به‌طور محرمانه بررسی شده و ایده‌های منتخب برای ارائه شدن در روز رویداد انتخاب می‌شوند.

۳- در روز رویداد، ایده‌ی موردنظر توسط خود ایده‌پرداز در مقابل سرمایه‌گذاران و صاحبان صنعت ارائه می‌شود .

۴- پس از ارائه‌ی ایده، سرمایه‌گذاران و صاحبان صنعت، ایده‌ی موردنظر را ارزیابی کرده و در صورت مناسب بودن آن آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری و صنعتی کردن ایده اعلام می‌کنند. سپس با صاحب ایده وارد عقد قرارداد شده و کسب‌وکاری دانش بنیان و سودآور آغاز خواهد شد.

* ایده‌های ارسال شده برای ایده بازار تا قبل از ارائه‌ی آن توسط صاحب ایده به‌منظور حفظ حق مالکیت صاحب ایده به‌صورت محرمانه باقی خواهند ماند.