fa-IR
کارگاه زبان بدن و کارگاه پاسخگویی اجتماعی

کارگاه زبان بدن و کارگاه پاسخگویی اجتماعی

۱۴ بهمن ۱۳۹۵
کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - بیمارستان طالقانی - مرکز توسعه و آموزش پزشکی (EDC) و آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی

کارگاه زبان بدن و کارگاه پاسخگویی اجتماعی روز پنج‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا  روز جمعه ۱۵  بهمن‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۱:۳۰ در کرمانشاه برگزار می‌شود.