fa-IR
سومین ایده‌بازار تخصصی مهندسی صنایع

سومین ایده‌بازار تخصصی مهندسی صنایع

۱۰ بهمن ۱۳۹۵
تهران - چهارراه ولیعصر - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - مجموعه آمفی تئاترهای مرکزی - سالن مولانا

سومین ایده‌بازار تخصصی مهندسی صنایع با موضوع خدمات مالی و پرداخت روز یک‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در  دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

 

این رویداد به‌نوعی برگزاری «شوی علمی» است؛ ایده‌هایی که قابلیت کارآفرینی و تجاری‌سازی داشته باشند با برگزاری این رویداد، بستری برای جلب سرمایه‌گذارشان فراهم می‌شود تا با داوری ایده‌های رسیده منتخبین بر روی سن بروند و ایده‌های خود را عرضه کنند.

در هر رویداد ۷ صاحب ایده برای عرضه ایده خود انتخاب خواهند شد؛ با ارائه خدمات آموزشی به صاحبان ایده، آن‌ها آماده می‌شوند تا ایده‌های خود را در برابر کارگزاری‌ها ارائه دهند.