fa-IR
نشست تخصصی داده‌های هوشمند

نشست تخصصی داده‌های هوشمند

۹ بهمن ۱۳۹۵
تهران - خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد - کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی

نشست تخصصی داده‌های هوشمند (Smart Data) روز شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می‌شود.