fa-IR
دومین نوآوردگاه کرمان

دومین نوآوردگاه کرمان

۱۲ تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
کرمان - مرکز نوآوری استان کرمان

دومین نوآوردگاه کرمان از روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۸ تا جمعه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۸در مرکز نوآوری استان کرمان برگزار می‌شود


«نوآوردگاه کسب‌وکار فناورانه» یک رویداد آموزشی بسیار اثربخش در زمینه تجاری‌سازی و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر بازی‌سازی فرآیند توسعه کسب‌وکارهای نوپا است که طی مدت‌زمان ۳ روز برگزار می‌شود و در آن شرکت‌کنندگان با چالش‌های مختلفی که در واقعیت برای توسعه و تجاری‌سازی یک محصول جدید فناورانه با آن مواجه خواهند شد، آشنا می‌شوند. شما در یک فرآیند کارگاه بازی آموزشی با این چالش‌ها مواجه شده و برای عبور از آن‌ها استراتژی خود را تنظیم می‌کنید. در این بازی، در یک محیط پویا و با نشاط در قالب یک بازی عملی، تیم تشکیل دهید و شرکت خود را ثبت کنید، کسب‌وکار خود را تعریف کنید و برای آن برنامه‌ریزی و هزینه کنید، با کارآفرینان موفق مشورت کنید و از مربیان متخصص و باتجربه کمک بگیرید، گواهی دانش‌بنیانی اخذ کنید، برای توسعه کسب‌وکار خود وام بگیرید و با سرمایه‌گذاران سرشناس مذاکره کنید.