سمینار «چجوری از اینترنت اشیاء پول دربیاریم؟»

سمینار «چجوری از اینترنت اشیاء پول دربیاریم؟»

۱۵ دی ۱۳۹۵
کرج - چهارراه کارخانه قند - جنب کارخانه قند - دانشگاه علمی کاربردی قند کرج

سمینار «چجوری از اینترنت اشیاء پول دربیاریم؟ (کسب‌وکار در اکوسیستم IOE)» روز چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت  ۱۷ تا ۲۰ در دانشگاه علمی کاربردی قند کرج برگزار می‌شود.