سومین همپارکی زاهدان

سومین همپارکی زاهدان

۱۵ دی ۱۳۹۵
زاهدان - بلوار بزرگمهر - تقاطع خیابان جمهوری - ساختمان پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان - کافی شاپ پارک

سومین همپارکی زاهدان روز چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در ساختمان پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.


۱۵ دقیقه معرفی هر یک از شرکت‌کنندگان

۱۵ دقیقه به اشتراک گذاری تجربه یکی از شرکت‌کنندگان

۹۰ دقیقه تشکیل حلقه‌های گفتگو جهت انتقال تجربه و توسعه ارتباط