کارگاه بازاریابی حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی

کارگاه بازاریابی حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی

۸ دی ۱۳۹۵
اهواز - شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان - جنب رستوران گردان - سالن اجتماعات شرکت شهرک‌ها
برگزار کننده
کارگاه بازاریابی حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی

کافه وب

کارگاه بازاریابی حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی روز چهارشنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۲۰ در اهواز برگزار می‌شود.