کارگاه عملی مدل‌های نوآورانه قیمت‌گذاری و حراجی دیجیتال

کارگاه عملی مدل‌های نوآورانه قیمت‌گذاری و حراجی دیجیتال

۵ دی ۱۳۹۵
تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان شانزدهم - دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارگاه عملی مدل‌های نوآورانه قیمت‌گذاری و حراجی دیجیتال روز یک‌شنبه ۵ دی‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.