fa-IR
سمینار نشست با کارآفرینان

سمینار نشست با کارآفرینان

۱۰ آبان ۱۳۹۵
تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف
برگزار کننده
سمینار نشست با کارآفرینان

دانشگاه صنعتی شریف

سمینار نشست با کارآفرینان روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار جابر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.