هاکا تهران

هاکا تهران

۲۷ مرداد ۱۳۹۴
تهران ـ کانون کارآفرینی ایران

جامعه‌ی برنامه‌نویسان در دنیا خیلی فعال هستند و با اشتراک‌گذاری دانش میان یک‌دیگر باعث رشد و پیشرفت جامعه‌ی برنامه‌نویسی می‌شوند. در ایران کمی اوضاع فرق می‌کند و برنامه‌نویسان معمولاً زیاد از فعالیت‌های یک‌دیگر اطلاعی ندارند و در اتاق خودشان مشغول کدنویسی هستند. این رویداد باعث می‌شود که اولاً با همکاران خودشان بیش‌تر آشنا شوند و شبکه‌سازی (Networking) در میان آنان به صورت حضوری و مجازی انجام شود، دوم این که شرکت‌هایی که به دنبال نیروهای متخصص می‌گردند، با حمایت مالی از رویداد می‌توانند برنامه‌نویسان خوب و خبره را در این رویدادها شناسایی و جذب کنند.

هر رویداد Hacka چه مراحلی دارد؟

  • رویداد اول Brawl نام دارد که شامل یک نبرد برنامه‌نویسی دو تا سه ساعته است. از آن جایی که زمان این نبردها محدود است، شرکت‌کنندگان به جای ساختن یک محصول، بر سر یک هدف مشخص رقابت می‌کنند. Brawlها هر ماه به‌طور منظم برگزار می‌شوند.
  • رویداد دوم Hackathon نام دارد که دو تا سه روز به طول می‌کشد و در قالب آن، شرکت‌کنندگان در قالب چند تیم، تمام مراحل طرح ایده و ساخت نسخه‌ی اولیه یک محصول را طی می‌کنند.