ششمین همخوان

۱۷ مرداد ۱۳۹۴
برگزار کننده
ششمین همخوان

جهش

همخوان یک دورهمی برای مطالعه، نقد و بررسی کتاب‌های پیرامون موضوع کارآفرینی و استارت‌آپ‌ها است که هر هفته شنبه‌ها، در یکی از کافه‌ها یا کتاب‌فروشی‌ها برگزار می‌شود. ششمین هفته تا آخر بخش شش کتاب «پنجمین فرمان»، نوشته‏‌ی پیتر سنگه در کتاب‌فروشی نشر ثالث مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.