هاکا تهران

۳۰ تیر ۱۳۹۴
تهران ـ شرکت رهنما

جامعه‌ی برنامه‌نویسان در دنیا خیلی فعال هستند و با اشتراک‌گذاری دانش میان یک‌دیگر باعث رشد و پیشرفت جامعه‌ی برنامه‌نویسی می‌شوند. در ایران کمی اوضاع فرق می‌کند و برنامه‌نویسان معمولاً زیاد از فعالیت‌های یک‌دیگر اطلاعی ندارند و در اتاق خودشان مشغول کدنویسی هستند. این رویداد باعث می‌شود که اولاً با همکاران خودشان بیشتر آشنا شوند و شبکه‌سازی (Networking) در میان آنان به صورت حضوری و مجازی انجام شود، دوم این که شرکت‌هایی که به دنبال نیروهای متخصص می‌گردند، با حمایت مالی از رویداد می‌توانند برنامه‌نویسان خوب و خبره را در این رویدادها شناسایی و جذب کنند.