کارگاه ماراتن کشف و حل مسئله

کارگاه ماراتن کشف و حل مسئله

۵ مرداد ۱۳۹۵
تهران - خیابان جردن - خیابان قبادیان شرقی - پلاک ۳ - کافه آی‌تی
برگزار کننده
کارگاه ماراتن کشف و حل مسئله

کافه آی‌تی

کارگاه ماراتن کشف و حل مسئله روز سه‌شنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در کافه آی‌تی برگزار می‌شود.


در این نشست کافه آی‌تی، چیستی و چرایی پیدایش تریز، یافته‌های کلیدی و برخی مفاهیم کاربردی آن معرفی و مرور می‌شوند و حاضران برخی‌ از این آموخته‌ها را تمرین و تجربه‌ می‌کنند.