fa-IR
رشدینو ۴

رشدینو ۴

۴ مرداد ۱۳۹۵
تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - ساختمان انستیتو مهندسی نفت - طبقه‌ی ۵ - آواتک
برگزار کننده
رشدینو ۴

رشدینو

رشدینو ۴ - رویداد دورهمی رشد کسب‌وکارها (هک رشد)  روز دوشنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در آواتک برگزار می‌شود.

خوش‌آمد گویی (۱۰ دقیقه)

گپ و گفت با رضا شوهانی مؤسس ادپلی  (۴۰ دقیقه)

دوره کتاب از صفر به یک (Hooked) در کلیپ (۳ دقیقه)

گپ و گفتی با هدیه دلخوش از بنیان‌گذاران حامی جو (۴۰ دقیقه)

شبکه‌سازی به همراه پذیرایی