رشدینوی سوم

رشدینوی سوم

۱ تیر ۱۳۹۵
تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - ساختمان انستیتو مهندسی نفت - طبقه‌ی ۵ - آواتک
برگزار کننده
رشدینوی سوم

رشدینو

رشدینوی سوم - رویداد رشد کسب و کارها روز سه‌شنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در آواتک برگزار می‌شود.

 

محورهای رویداد

خوش آمدگویی (۱۰ دقیقه)

گپ و گفت با مرتضی علم الهدی مدیر پروژه رکوردیوم  (۴۰ دقیقه)

دوره کتاب قلاب شده (Hooked) در کلیپ ۱۳ دقیقه ای (۱۵ دقیقه)

گپ و گفتی با وحید کریمانه از بنیان گذاران فول فکر (۴۰ دقیقه)

شبکه سازی (به همراه پذیرایی افطار )