fa-IR
نهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف

نهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف

۲۲ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷
تهران- خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- سالن استاد جباری
برگزار کننده
نهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف

دانشگاه صنعتی شریف

نهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف، از روز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۷ تا روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار می‌شود.

 

درباره رویداد:

نمایشگاه کار، رویدادی است که در آن سازمان‌ها با موقعیت‌های شغلی خود حاضرشده و فرصت می‌یابند تا با تعداد زیادی از کارجویان ملاقات کرده و در یک فضای رقابتی نسبت به جذب نفرات موردنظر اقدام نمایند. طبیعتا چنین رویدادی می‌تواند بستری مطمئن برای تبادل اطلاعات و توانمندی‌های کارجویان با کارفرمایان باشد.

انتخاب هوشمندانه بهترین فرصت‌های شغلی از یک‌سو و گزینش نیروهای متخصص و بااستعداد از سوی دیگر، این رویداد را به تجربه‌ای منحصربه‌فرد برای کارجویان و کارفرمایان تبدیل کرده است.