کارگاه آموزشی «بازآفرینی کسب‌وکار در بحران‌های اقتصادی»

کارگاه آموزشی «بازآفرینی کسب‌وکار در بحران‌های اقتصادی»

۲۵ آبان ۱۳۹۷
تبریز- خیابان امام- مجتمع تجاری سهند

کارگاه آموزشی «بازآفرینی کسب‌وکار در بحران‌های اقتصادی» روز جمعه ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۹ در تبریز برگزار می‌شود.