کارگاه آموزشی «مسائل حقوقی اختراعات»

کارگاه آموزشی «مسائل حقوقی اختراعات»

۴ آبان ۱۳۹۷
تهران- دانشگاه تهران
برگزار کننده
کارگاه آموزشی «مسائل حقوقی اختراعات»

دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی «مسائل حقوقی اختراعات از ایده اختراع تا ثبت پتنت» روز جمعه ۴ آبان‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۸ در تهران برگزار می‌شود.