ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

۱۰ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۷
تبریز- نمایشگاه بین‌المللی تبریز

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، از روز پنج‌شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷ تا روز دوشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ در تبریز برگزار می‌شود.

 

درباره رویداد:

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در چهار بخش زیر برگزار می‌شود:

ایده‌های فناورانه، توسعه و تجاری‌سازی فناوری، فروش محصولات دانش‌بنیان، نیازمندی‌های فناورانه 

 

اهداف برگزاری نمایشگاه :

  • تجاری‌سازی فناوری
  • بسترسازی برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و فناوری تا کسب‌وکار
  • شناسایی و معرفی نوآوری‌ها و اختراعات فناورانه و طرح‌ها و ایده‌های دانش‌محور
  • معرفی توانمندی‌های پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آن‌ها
  • ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی
  • گسترش همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی
  • ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار برای نخبگان علمی و فناوری و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان
  • جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان
  • افزایش صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان