کارگاه آموزشی «خلق بوم مدل کسب‌وکار»

کارگاه آموزشی «خلق بوم مدل کسب‌وکار»

۲۶ مرداد ۱۳۹۷
بندرعباس- کوی فرهنگیان- خیابان ابن‌سینا- پارک علم و فناوری هرمزگان

کارگاه آموزشی «خلق بوم مدل کسب‌وکار» روز جمعه‌ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۷ در بندرعباس برگزار می‌شود.

 

درباره رویداد:

بوم مدل کسب‌وکار یا Business Model Canvas ابزار مدیریتی و کارآفرینانه استراتژیک است که به شما اجازه می‌دهد مدل کسب‌وکار خود را توصیف، طراحی و اختراع کرده یا آن‌ را به چالش طلبیده و یا تغییر دهید. بوم مدل کسب‌وکار ابزار ساده تصویری و درعین‌حال بسیار قدرتمند است که ۹ بخش سازنده‌ی مدل کسب‌وکار را توصیف می‌کند. این بخش‌ها شامل ۱.بخش‌های مشتریان ۲.ارزش پیشنهادی ۳.کانال‌های توزیع ۴.ارتباط با مشتریان ۵.جریان درآمد ۶.فعالیت‌های اصلی ۷.منابع اصلی ۸.شرکای(تجاری) کلیدی ۹.ساختار هزینه‌ها است.