کارگاه آموزشی «خلاقیت و ایده‌پردازی»

کارگاه آموزشی «خلاقیت و ایده‌پردازی»

۹ تیر ۱۳۹۷
تهران- امیرآباد شمالی- دانشکده فنی دانشگاه تهران- دانشکده برق و کامپیوتر

کارگاه آموزشی «خلاقیت و ایده‌پردازی» روز شنبه ۹ تیر‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ تا ۱۷ در تهران برگزار می‌شود.