کارگاه آموزشی «چگونه یک طرح کسب‌وکار بنویسیم؟»

کارگاه آموزشی «چگونه یک طرح کسب‌وکار بنویسیم؟»

۲۹ خرداد ۱۳۹۷
شیراز- میدان ارم- به سمت جمهوری- ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز- طبقه نهم- شتاب‌دهنده کوانتوم

کارگاه آموزشی «چگونه یک طرح کسب‌وکار بنویسیم؟» روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در شیراز برگزار می‌شود.