fa-IR
جایزه تجاری‌سازی فناوری به دانشگاه‌ها اعطا می‌شود

جایزه تجاری‌سازی فناوری به دانشگاه‌ها اعطا می‌شود

معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعطای جایزه تجاری‌سازی فناوری به دانشگاه‌ها خبر داد.

محمود شیخ زین‌الدین در خصوص جایزه تجاری‌سازی به دانشگاه‌ها اظهار کرد: این جایزه به هر دانشگاهی که شرکت دانش‌بنیانی داشته باشد تعلق می‌گیرد.

او درباره شرایط دریافت این جایزه از سوی دانشگاه‌ها گفت: اگر یک شرکت دانش‌بنیان دانشگاهی بتواند فروش داشته باشد، معاونت علمی و فناوری میزان ۵ درصد فروش این شرکت را به دانشگاه در قالب جایزه تجاری‌سازی اختصاص می‌دهد.

معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بابیان اینکه با جایزه تجاری‌سازی فناوری، دانشگاه‌ها به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان تشویق می‌شوند، بیان کرد: فرقی نمی‌کند که شرکت دانش‌بنیان داخل یا خارج از دانشگاه باشد ولی دانشگاه باید از ایجاد آن شرکت مطلع باشد.

او بابیان اینکه تاکنون ۱۸ دانشگاه از دریافت این جایزه تجاری‌سازی برخوردار شده‌اند، افزود: تاکنون این تعداد دانشگاه برابر با ۱۰ میلیارد تومان از معاونت علمی جایزه تجاری‌سازی دریافت کرده‌اند.