fa-IR
حمایت از تشکل‌های کارفرمایی شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی
توسط ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی صورت می‌گیرد

حمایت از تشکل‌های کارفرمایی شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ستاد هوایی معاونت علمی از تشکل‌های کارفرمایی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال حوزه هوایی حمایت می کند.

منوچهر منطقی در خصوص حمایت‌های ستاد از شرکت‌های دانش‌بنیان، بیان کرد: با توجه به این‌که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در رونق اقتصادی بسیار پررنگ است، ستاد هوایی معاونت علمی از تشکل‌های کارفرمایی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال حوزه هوایی حمایت همه جانبه می‌کند.

او افزود: ایجاد بازار برای تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان هم یکی دیگر از اقداماتی است که در ستاد پیگیری شده است و تاکنون نتایج قابل قبولی در این زمینه داشته‌ایم.

به گفته منطقی، «ایجاد بازار ملی محصولات و خدمات، فناوری‌ها و نرم‌افزارهای هوایی» و «توسعه کسب‌وکار برای محصولات نیاز محور» نیز در همین راستا ادامه خواهد داشت.

او همچنین عنوان کرد: در اقتصاد مقاومتی نقش شرکت‌ها بسیار پر رنگ و موثر دیده شده است و تمام ستادهای معاونت موظف به حمایت از آنها شده‌اند، در همین راستا، شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی از حمایت‌های مادی و معنوی ستاد برخوردار هستند.