fa-IR
بازدید دانشجویان مرکز شهرداری از خانه استارت‌آپ اهواز

بازدید دانشجویان مرکز شهرداری از خانه استارت‌آپ اهواز

در نشست دانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز که ۵ خرداد‌ ۱۳۹۷ برگزار شد، جمشید افشانی، معاون فناوری پارک علم و فناوری خوزستان به معرفی پارک علم و فناوری خوزستان پرداخت و گفت: پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقا فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت‌ها و موسسه‌هایی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند.   

معاون فناوری پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به خدمات ارایه شده در خانه استارت‌آپ اهواز ادامه داد: به طور کلی می‌توان گفت مجموع خدماتی که یک تیم نیاز دارد تا به آن رشد مد نظر خود برسد پارک علم و فناوری در اختیار استارت‌آپ‌های عضو خانه استارت‌آپ اهواز قرار می‌دهد.  

جمشید افشانی بیان کرد: خانه استارت‌آپ اهواز که از نیمه دوم اسفند‌ماه ۹۶ کار خود را شروع کرد محل مناسبی است تا یک استارت‌آپ بتواند به‌طور رایگان عضو شود و از خدمات آن استفاده کند که خوشبختانه تا‌‌کنون توانستیم بستر خوبی برای استارت‌آپ‌ها در شهرستان اهواز ایجاد کنیم.

او ادامه داد: اما برای موفقیت یک تیم استارت‌آپ، دو مساله نقشی بسیار مهم ایفا می‌کنند یکی خدماتی که یک مجموعه نیاز دارد و دوم تیمی است که آن مجموعه تشکیل داده و قرار است مجری ایده و استارت‌آپ مورد نظر باشد که داشتن یک تیم خوب در اولویت است.  

در این بازدید دانشجویان از محل خانه استارت‌آپ اهواز بازدید کردند و با روند نام‌نویسی و فعالیت آن آشنا شدند.