کارگاه آموزشی «نحوه جذب سرمایه‌گذار در استارت‌آپ‌ها» برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی «نحوه جذب سرمایه‌گذار در استارت‌آپ‌ها» برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی «نحوه جذب سرمایه‌گذار در استارت‌آپ‌ها» شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ ۱۳۹۷با حضور «رضا خسروی» مدیر مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ توسط مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوای مازندران در شهرستان تنکابن برگزار می‌شود.

هر استارت‌آپ در حال رشد ممکن است به بودجه‌ای برای پیاده‌سازی و ارتقای فعالیت خود نیاز داشته باشد، بنابراین باید در شیوه‌های جذب و افزایش سرمایه خلاق باشد تا بتواند منابع مالی متعددی برای حمایت از رشد و توسعه به دست آورد.

به‌عبارت‌دیگر، یک فعال استارت‌آپی باید بداند که جذب سرمایه نه هدف، بلکه وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف مورد نظر و افزایش بودجه به معنای باز کردن قفل برای ورود به مراحل بعدی رشد است؛ درواقع مقصود اصلی از جذب سرمایه، رسیدن به نتایج مورد نظر در هر مرحله از فعالیت استارت‌آپ است و این نتایج به اهداف در نظر گرفته شده و روش دنبال کردن آن بستگی دارد.
در همین راستا، مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوای مازندران کارگاه آموزشی با عنوان «نحوه جذب سرمایه‌گذار در استارت‌آپ‌ها» را با مباحثی شامل «شناخت انواع سرمایه‌گذاری»، «سرمایه‌گذاری خطرپذیرچیست؟»، «چگونه یک طرح برای یک سرمایه‌گذار جذاب می‌شود»، «چگونه ارایه حرفه‌ای به سرمایه‌گذار داشته باشیم» و « یک چارچوب حقوقی مطلوب چیست؟» برگزار می‌کند.
این کارگاه آموزش، از ساعت ۱۳ تا ۱۶در تنکابن، خیابان شهید پورتقی«مخابرات»، کوچه شهید شیرافکن، موسسه غیرانتفاعی رودکی برگزار می‌شود.‌